Miot F



Ur.16.08.2013

2 suczki i 5 piesków

Rodowód   Galeria



Qdore CLEVER FOREVER



Ch. Cesarka EVENING EDITION




Qdore FIRST LADY - "Fay"






Numer tatuażu: K376


Własność: P. Dorota, Zamość





Qdore FINGERS CROSSED - "Rubi"






Numer tatuażu: K377


Własność: P. Agnieszka, Łomianki





Qdore FORTUNE TELLER - "Fado"







Numer tatuażu: K371


Własność: P. Bartłomiej, Rzeszów





Qdore FAIRY TALE - "Amir"







Numer tatuażu: K372


Własność: P. Sebastian, Kraków





Qdore FALL IN LOVE - "Logan"







Numer tatuażu: K373


Własność: P. Michał, Warszawa





Qdore FLOWER POWER - "Remus"






Numer tatuażu: K374


Własność: P. Anna, Gdańsk





Qdore FOUR-LEAF CLOVER - "Django"







Numer tatuażu: K375


Własność: P. David, Puławy