Psy


Mieszkają z nami
PRINCE CHARMING QDORE of Labgold


W zaprzyjaźnionych domach - u współwłaścicieli
Qdore FALL IN LOVEQdore GOLD RUSH
Qdore INDIAN SUMMERQdore LOVE ME DOReproduktory urodzone u nas
Qdore ENJOY YOURSELF
Qdore KNIGHT OF FORTUNE